பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/126

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


108 rn urtemps), 1991, bogs-awoło ragyongoqo 410907tiko 199-ælgese qism węugolo qa@g4Irtoloogião loog)soolo 1993) on o sono? @ : ??..u isol;ol;olo) qira luog) qifte o ŋɔ 1191,919 } ura ora tri ra uri į ga ‘o uovo “luogo !ujo ugi so uqao qararı uqasso ‘ : qnfo · 11@ # ?)($|q-a ự99 13912 除ujo uga o raga og i a fara ġi ri o $ !·útạo)GT so ɑso. qafï - luo, gfg)(§qı-ı guo 149 191,95? aïgo so urug) 1932 os 19 }}¿??¿u0T so juga o įmuun TT UT so ‘ : Iluri uri rı oluri ugi so uri o : !@@HP * toog) o urn · @ * sa{s} {{? #{ự, ɛso ɑȚ oss? fri q's so·łę9)tirgo) loog) o lurm · s · rīqim spo đi ri qi IĜIąogio)'lı-ı logorsøgy-Trısı Fm ra 释に9 g s mgsg も ugi ri (și ri “ : s uago gỉ ra tại sử dụ9 udgøę.ưayoffs “ ~rg)topouloto) o qø som o sowo1ņ9-1@ 1ğı sırıraugog sĩ qørøg) qigogoş-ı go ri si uogo ‘o uqaỹoqous? uogo !.us? ? uaso ‘ : i uolunsoulayour ugi oluriqi ngjgsdae