பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/145

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


127. o@luri qťJurigogoa» qorisēsão o gosố (199-æ) qasē 1996) fo@ uga ựaīē ‘ : ·quan để sử. Nog o $ ! qnon urgs !1ợq; sp + : | q(0)&ĝđỉg qi@@ @o@ * : qi qi · · ·lugÌ1ņ9@ 1ņ9 m sẽos re-i-Ii · ugïaeg, squaťko · q ua | urlus' qaiỹo fa |ugi se y as : ludojasųjųo ụ.uogi urīgio įg · · Jusqıs@s? ’ sjøо п её qølgo so ugŤ qī£4ırı şoko || (veyour ragĒģio suuri sēž un o $ !uriuo suri ugi ri uri o : qiqa · · · · · ·lugis).Ģ1ą9-a · uoloģisvolstoga rių, og ri qiely \qiqi : · · · · ugi · m ir : #f7 ·· ự, sự đo que priqi : · -sogarı oraș și o i głagoģią9 g * , !ayoffsori osgfagossfuqoyoqogħora