பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/150

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


133

sosyon so { { ·ņa o lo 岭砲979仁 • ugi o ự ưa sứ : ; qifte o so uso ự so : Jp • • rugs oựơno毛“七 • JugŤ * &&ou; o ; 4. | } 腾 必 给

{ £ 多 o mg) (9 o ugi uso gł ulo rmg) · ცყ · ჰr': į, o įsi suo ĝi mg) o to o so „uogo qq sso o tra rmg) * (g * ? ! !! !! !!! (vo ģ mg) o (3 * #2 y so ji 0,9 ĝi rngy ცვ + · s 4 uovo 3 : žė; | į į + ·løslages, ugọdro qif@1195 4 * 阎ggu围上圆上时间上日月食。 冲109舞。娜: rT院)r?toto bıraçı 19 aĝo.” „o ĝiae sāTựā uzo y se dio o so o

  • souseo use o se gif@ ₪o sẽ

ugi uș§ ø ¡ ¿闷4979 +, les · · · ·rig, salg o obĩ rī£i to so o 」&gggsgebs ミ*よs*g。 + · · · rio sig o birisi lo igo · Jo į geų o uwo y se ugi so go o -si se rigo, ņggo? si rio lo モg ¿de unio y so un o $ orą.