பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/157

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


139 (đivos:91ņ919) „gousoko soustosoqo legaeis Gissuos@gigqo , Jogouos@@ șļiforng@o@ qıloogif@go-e qafoo@uolo) nsoooștire yppelipso powie) (gigioo@uo osgfoo$$ pogog)ąj-1) \g@s@ ₪3@sao uoso logoro uogo topolo dogo 4°3@giøs (đìwo J1109.199.19) (đỉgosi 1891,919) quonoso . mosgyfering, qıf@aolo) uolųorto 109@lopo uno qoshqimo igore begretereg) giớirilgoso 1990o0o uri ongoż uogųoko Ɛsɛɖns@ko - soğa’s aeuoqire@hugoko ospasqi ugou@@aogou oo)1949,0 qio u drpujo sorts-8 gj usos) f)—quy-anggoso qi-aug242.19 đĩ09.57 (»Igolo Byoqoqorı veyale “qiriogloss :ogo : quous luogo uri ‘giuojas :fi:thu@@ : quo us& 'zw.