பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/163

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


#43 oqarı isegi (jo)fosffo (@,$,?\$ „ • o6) uri q'uungyloseaeqørif@s@ @ 09ố | q2@@ a9gioșiggøre do In urnogoşođi@ :ợ.199.199€ qıttoo uqa | @ql?sg) ựurn ! qırılųogo ogsła 1,919 1891,919

  • ...!!! (!!&

| quos o ‘uira qľuri (g)rn : • sĩa ·qølgo uogo ugong (91995眼可 „IŲo ự ụ G7 II i uri Ģ un tā rio |sgïo o un o ura ga uqi qj , ! 承、承 | quo o urađi se ?qøsn ii qason us? se ɛ nɛɛ ŋɛlɛ .uzuo uouo ĝi ĝi y sub { uovo u uso qi : 1as y guys on on our oluri : *,承 ·ła sto g) (g. 1ņormon • • owo @fi) olur. ‘ujo | sgïo uri uri uri ‘ulun yn y * vo sự 水水 | utng) · Hm “ao uolo)£1009 loĝ919 •quidoqolog) " " ugi mẹo lurig) yo toga ragi ri qi i urī£ urīgi rio |işjo uri sựøgjy dự9 udgøą9 o ra * : 10