பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/187

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


169 gle-uri gegoori rrituri qithego-797ë o gogo.d-o „ugiquingura: go-iiĝreg道g &*o'o,

FJggeg恩ggg&因忌安点qi ...!!?? 官e:4::f a@gunp志。官4:4*9 《射引)gguggu)”? ··g晚遇时q10&so.quasoodoo, spurniso so so I Nog gì sựegi oririono y so o qao qui ri ri o F • g pm · ugi -ilogo.ugogło tyri o udra G são ||di ri ogło si qe sgïo rā origi rī£ € suri (gh&D)+*- * * · · · * (soģiųqølgíuɑ9.110,9 ĝi o suɑirīgas riqiJurijiraqa * : ģ aloģi (si suos usueltoloë lį „Josji suo gi-ovoljnog grogari-qTrı oluqa !Juoqirio-ra@olugo-uga rī Ģiği so igj ‘gs oluriqirallogiąo-ugpopri-uririnis-jiaodo野心每aby use4 aloolidae og ouro t|qarī£raga Jugẫuuri-ugno uso uri o ugi so& qi rrș și uruĵo ĝi “ura ‘uos ogs quíregy2-1c.197.703 ·