பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/46

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


}} afg), os 1,9 ugħ đỉg)199.19 41 uri

  • rmg) olim · uJolo
uuri gırı sẽ ri i

qosh so ‘ ’ (ng) sous gari rio riqi : qig) * * * (ng) oựga rasrı gių || nog) seJuris) Jugog; maesngo i ��uri q'urg) ș9æsgrif@s@ ₪ 09Ġ }1991gooqf-109łấo : !mugi os@@ -tartos@@ : | 199-1@olugig) 1,9@199.1ș9-a !qøųoosolígolo39 s sự quaeq', ,'$fi ợngi yao : 41ự96901çourno) „uori ugi tụ : goți gỉ氰。氰sä, anrıses' riayoffs : điwog, * 1çgeo? .usra ugırı : çıdo o głąjulioqi&ggigolirio ‘ : | 110,9 ugloģ ựnely (volg utol! (uolį! į į uşormųogo · · 1çøH geço são assosi usun y suolų įsi so soUigimuun on : (q119.99.6±) (uoff quaernaegipso qi (3) spooDigo Juaņsgorion@rı aşoğsayo ugoyoso { qa@re og giáoquego@@ luoris uri giori qosayo : 'z