பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/52

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


��ur qs urīgs sjøa»ąørīssīlo ogoő) (9领)占了9点母将点的追母岛rī - qa&).urn sĩ ươ749.119? * { { { - * (log qp yr piccolo || !suggì qørn i 16°- 1,9@uggbo | scougogormo * # : ; - ‘ uri o lura @)Işırı sĩto - į ugog) @ tosợs@ : rng) sī (9 ° * (log) on toe) } ugn : uqi qj + 4} - o usu9 iu“? Ja |41 : 4, 4; 4: * - * y uso !!! qiqo • • • 4169) - R9įg - qguig) goo &TT139 690) om foto) - * | pgi ri qoq; gï - újra s ugi - o uri uri ri iJura : Iiri uri ura y - $ $ $ *** 游。如。解· ɖo ɖo ɖi lufto so ‘ ’ qs Ġ - ųo & - 159 · · izsg) - urīgo {$ $ $ $ !: ‘ unyo ĝi ri i unoĒģią9 (ģf - 110,9 usq;&# - gf nơi sự sụp tạ} ·哥·:949& - 母qi - o gog) on po o ti · · · · ius??)- loog 59 - 1,9 ugi ottee) |longo gif@suri - uso I of - ' uqo ĝi ri | vi rossosowuqe og uogo - o uno g. ? 库 t斗间占&T : 确qī - rạm 11.119 o „urmo 09 139 @ 189 GT - • • • 一之心将91 ,“恩‘) luogo : ĝi uri uqa * - : : : ·ra·kg も3を*