பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/63

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


45 og stog) o ti o se | uso ự sợ tri ri so ga slog :flog) - tā · fto | lụoo.ugi ri ugiftingi rn wo ɖoɖɔ ɑɑ o us?

  1. -uaso augļo sự so qi si

rneo údo un uoff }}quaļo unț9 ĝis 0,9 1ço so o 11 sto }}uson uolį, o go ri 1996, 1$919

į

4-1 * #p (sio? ' (); gırı sigi asoy (şi aso 4-i so sig? (5. .lis soos is sss $5* {T} @%fino (€) (g. go jaio ao gi statto () (5) go urtųo oso gï to Hn (go o ugi ri ilgi ∞ : · 1,919.g) $11,98,9 luogi (qī£Ĝso 1999) (log syn Ji laen (og flo fog)

110,9 ugļ9 go garī gļo ujojo ą9-1107 z do? ¿Ti qi liqi , do se sog)

{ğ ‘s riorariĝis ĝiĝfazo y sgïayo ayo uqor : • s @ @ @o@ 16° 5’g)? 199łası log(@ I Ŵaļo unyo ayo Jageri Jararı Jogi : 'z 密 sẽ giao lão đã gɔ ɖo 109 H sa svog @. i głagolo390,9 udgør, qi ri ri uuri ri :· I ·ra·ko· 1982 fɔ sɔ fɔg) on uso ļošo · |1107 11070.7 °. Lo sự uso utwo do ĝi ~*~). GỰgi1991) of qasố 59 109 so

gro uqa fi so ga un sa uga to : ora