பக்கம்:கீர்த்தனை அமுதம்.pdf/92

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


74 traortog) birtoso@f) aeg)o(f)đì)‚fī) igogorms@@@ qi@sa qi@gif@se qofƆIỮNo 199 urteafoogt aÌg) 1993 quođùqīfn.log(@ qøgstø@ uso upogaļu-afteg) Golgoở qof) qıfı logo Guqulo iso urns@solo) đg) 1993 qiiofòIĢĒrig) singo@sipoago m-igo.Hugo ugi aïs) 1993 grof)IĜssi utto usposouprego (gluma’«ogi ©199ē3 qaof)%@@@ (gọgfyrnī£ 49 og urnosiło (7949&o qof) Nosẽ gọurig)19@@j ondo um golo sosiaľ sa(vegjisoraș șją9 okoHET.u?--Tlogoso : qiilsus qo&souri ņau? Norto-çıdụ9@nigųous -sē-ų919f7@ : qio unổ rez uso@wrie,qanrı ņofīMūros,