பக்கம்:தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலைக் களஞ்சியம்.pdf/806

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


784 தமிழிசைப் பாடல்-சிதம்பரம் தமிழிசைப் பாடல்கள் (சிவம்) 600 தமிழிசை மணிமாலை தமிழன் இதயம் 572 தமிழழகன் கவிதைகள் 590 தமிழே வாழி 603 தமிழோவியன் கவிதைகள் 596 தலைச் சேர்வை வெண் 659 பாக்கள் தற்காலத் தமிழ்க்கவிதை 658 தனிக் கவிகள் 735 தனிக்கவித் திரட்டு 598 தனித் தோத்திரங்கள் 739 தனித் தோத்திரத் திரட்டு 739 தனிப்பாக்கோவை 741 தனிப்பாசுரத் தொகை 734 தனிப் பா மஞ்சரி 643 தருமை தேவாரப் 643 பதிகங்கள்-27 தனி நூல்கள் தருமை தேவார வெளியீடு கள் - 14. தமிழிசைப் பாடல்கள் 575. 584 அண்ணாமலைப் 1. பல்கலைக் கழக வெளியீடு கள் 21) 1. பரிசு பெற்ற தமிழிசைப் பாடல்கள் 577 2. தமிழ்க் கீத வர்ணங்கள் 580 3. தமிழிசைப் பாடல்கள் (அறுவர் பாடல்கள்) 580 4. முத்துத்தாண்டவர் த.இ.பா. 580 தமிழ்நூல் தொகுப்புக் கலை 5. பொன்னையா பிள்ளை த.இ.பா. 581 6. கோபால கிருஷ்ண பாரதியார் த.இ.பா. 581 7. தூரன் த.இ.பா. 581 8. இராம நாடக இசைப் பாடல்கள் 581 9. தமிழிசைப் பாடல்கள் மூவர் பாடல்கள் 581 10. த.இ.பா-முத்துசாமிக் கவிராயர் 582 11. சுத்தானந்த பாரதியார் த.இ.பா. 582 12. மிருதங்கப் பாடமுறை 582 13. தமிழிசைப் பாடல்கள் பாலகவி 582 14. மாணிக்கப் பாட்டு 582 15. த.இ.பா. தூரன் 582 16. தமிழிசைப் பாடல்கள் இராமசாமி ஐயர் 582 17. த.இ.பா. 14 புலவர்கள் t 583 18. ராஜா அண்ணாமலை செட்டியார் தமிழிசைக் கருவூலம் 583 19. த.இ.பா. திருப்புகழ் 583 20. பரத சங்கிரகம் 583 21. தமிழிசைப் பாடல்கள் 583 நடராச சுந்தரம் பிள்ளை தனிப்பாடல் திரட்டுகள்526 –547 வரத ராஜுலு நாயுடு-தனிப் பாடல்