பக்கம்:தமிழ்ப் பழமொழிகள் 2.pdf/161

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்தப் பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.
159
தமிழ்ப் பழமொழிகள்
 


கூத்தாடி சிலம்பப்படை வெட்டுமா?

கூத்தாடிப் பெண்ணுக்குச் சூதாடிக் கணவன்.

கூத்தாடுவதும் குண்டி நெளிவதும் ஆற்றாதவன் செயல்.

(யாழ்ப்பான வழக்கு.)

கூத்திக் கள்ளன் பெண்டாட்டியை நம்பமாட்டான்.

கூத்திக் கள்ளனுக்குக் குணம் ஏது? 9235


கூத்திக்கு இட்டுக் குரங்கானான்; வேசிக்கு இட்டு விறகானான்.

(கொடுத்து.)

கூத்திக்குத் தக்க பந்தம்; காற்றுக்குத் தக்க படல்.

கூத்தியார் ஆத்தாள் செத்தால் கொட்டும் முழக்கும்; கூத்தியார் செத்தால் ஒன்றும் இல்லை.

கூத்தியார் செத்தால் குறுங்கட்டில் வெறுங்கட்டில் ஆகுமா?

கூத்தியார் செத்தால் பிணம்: அவள் ஆத்தாள் செத்தால் மனம். 9240

(தாய்.)


கூத்தியார் பிள்ளைக்குத் தகப்பன் யார்?

கூத்தியார் போனால் குறுங்கட்டில் வெறுங்கட்டில்.

கூத்தியார் வீட்டுக்கு நாய் போல் அலைகிறான்.

கூத்தியாருக்கு வழி அற்றவன்.

கூத்திலே கோணங்கி வந்தாற் போல, 9245


கூத்துக்கு ஏற்ற கொட்டுக் கொட்டுகிறது.

கூத்துக்கு ஏற்ற கோமாளி போல.

கூத்துக்குத் தக்க பந்தம்; காற்றுக்குத் தக்க படல்.

கூத்துக்குப் பந்தம் பிடித்தாற் போல.

கூத்துக்குப் பீத்துக் கட்டினாற் போல. 9250


கூத்துக்குப் புகுந்தவன் கொட்டுக்கு அஞ்சித் தீருமா?

கூத்துக்கு மீசை சிரைக்கவா?

கூத்து நெல்லுக் குத்துகிற வீட்டில் வாய்க்கரிசிக்கு வழி இல்லை.

கூத்துக்குப் போனஇடத்தில் தேள் கொட்டினது போல.

கூத்துக்குப் போன இடத்தில் பேய் பிடித்தது போல. 9255


கூந்தல் அழகி. கூப்பிட்டாள் பந்தலிலே.

கூந்தலும் குடலும் கொண்டது கொள்கை.