பக்கம்:தமிழ் வளர்கிறது.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது


6

தமிழ் வளர்கிறது!

தமிழரின் நாட்டை மீட்போம்

தமிழ்நறு மொழியைக் காப்போம்

தமிழரின் கொடியை ஏற்றித்

தமிழ்மகள் மானம் காப்போம்

தமிழரின் அரசு நாட்டித்

தமிழர்பண் பாடு காப்போம்

தமிழரின் வீட்டி லெல்லாம்

தமிழ்மணம் கமழச் செய்வோம்.


எழுச்சியும் ஆர்வத் தீயும்

என்னுளே எழுந்து பொங்கக்

கிளர்ச்சிசெய் வாரைக் கூடிக்

கிடந்திடும் அந்தப் போதில்

தளர்ச்சிநான் உற்றே னென்றால்

தனிவியப் படைவீர், அந்த

வளர்ச்சியின் நிலையைக் கண்டால்

வடிந்திடும் கண்ணீ ரன்றே !


தமிழினை வளர்ப்போ மென்றும்

தமிழர்நா டடைவோ மென்றும்

அமிழ்தென மொழிவோ ரெல்லாம்

அவரவர் கொள்கை கொண்டு

சுமைசுமை யாகத் தீமை

தோற்றுவித் திடுதல் கண்டேன்.

அமைந்திடும் தமிழர் நாட்டுக்

கவர்பணி வேண்டாம்! வேண்டாம் !