பக்கம்:நவசக்தி.pdf/51

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

இணே தலைவன் வி டு த லே LTரத ஜாதியின் யற்ற $ யடைந்தார்; ஒய்வு பெற்று வருகிரு.ர். அவர் உடல் நல முறுவதாக உளம் வலிவு பெறுவதாக, சேவை suorin பெறுவதர்க. நமது வணக்கிங் கள் உரியதாக தேசத்தின் கர்வலன் தேச மக்களேப் பற்றிய சிந்த&னயில் தோய்ந்திருக்கிரு.ர். நாட்டின் நிலைமையை நன்கு உணரத் துடிக்கிருர், ' இல்லே " σεπ.η அத்தை பாட்டி கதை சொல் லும் அவலங்களே எ ன் ன சொல்லுவது. காந்திஜியின் பேரை உ ப .ே யா கி த் து க் கொண்டு காங்கிரஸ் ஸ்தாப னத்தின் மேல் சவாரி விட்டுத் தேசத்திலே கண் மூடித்தன. மான திருவிளேயாட்டல்களேப் புரிந்த கும்பலின் வேஷம் அம் ப்லத்திலே சரிந்துவிட்டது. பஞ்சம், பசி, கொள்ளே நோய் இவற்றின் சுழலிலே தவிக்கும் மக்களின் பின்னணி. பொறுப்பற்ற அதிக்ர்ரவர்க் கம்; குலாமிகள் அரசர்ட்சி ைவி. பவ ம் . இதனிடையிலே ஜாப் ஆக்கிரமிப்பு, போலின் பித்தலாட்டப் பிரசாரம், பேரம் பேசும் ராஜியவாதிக்ளின் சலிப் புத் தரும் சாகலம். இவ்வித மான சுற்றும் சார்பின் மத்தி யில் மகாத்மாஜி விடுதலே பெற் றிருக்கிரும், விக் முதலில் கர்ந்திஜி விடுதலே அவை: க் தார். உடனே சாம்ராஜ்ய தலே மைப் பீடமான டெல்லியிலி ருந்த அரசியல் ஜோஸ்பங்கள் ராரியாக .ெ வ | வ ர , தொடங்கின. வேவலின் மன மாற்றம் என்ற வேதம் படித் தனர் சிலர். கார்இ ைேவ:). சந்திப்பார் என்று கதை க. டினர் சிலர். பண்ணற்ற வதம் திகள்: விபர்க்குருவி உள்றி யடித்த அனுமானங்கள். தேசி 11, 11 ,ി ,ജ ി , , , , എ ബ மகிழ்ச்சி தெரிவித்தன. மறு படியும் பிறையிலடைக்கப் ப. - I- 7 സെ . . . 7 ഞr !) ဖွံ့ဖဲ့ (//) வாலும் சேர்த்தன. சந்தேகக் குதிரையை இப்படி முடுக்கு வானேன். மக்களின் நாடித் துடிப்பை அறியாத மனப் பானமை இது. விடுதலேயான எங்கள் துலே வனே மீண்டும அடைக்க விடு வோம்ா? என்று ஒன சக்தி அற்ை கூவுகிறது. வேவலிடம் போவது, அர்த்தமற்ற பேச்சு. நீங்கள் ஒன்று சேர்ந்து வாருங் ಕೆ

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=பக்கம்:நவசக்தி.pdf/51&oldid=776577" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது