பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/55

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


******、*、**、*、*、*、** ふゆド、愛い**、*、*&So...&*** %&*る&を&************&&&***&を***& 鲁番 必 婚。。● |్మ• 零。。亨 త్మీ ఈ్మ

  • s

த த

    • る姿

நீரை யாலே தாங்கிக் கொடுத்து நன்றி தெரிவிக்

  • &4, 多 ***●る*

《漆 凈 够 剝 亭 t్య தனது தாளால் உண்ட 總 ** を●●●姿る。 ண்பு தென்னைக்கு உண்டு. அதனுலேதான் இறைவ கும பணபு 受 够 றறுக ன அதைத பொருளாக ஏ t Iէ ԱՌtTՅԾT ங்கிருன். விரு காணடிருக 哆 拳 தனககு Gର 德_演きいふらふ〜ふド* * ふyふo. --★凈》,拳,,變藏》之舞&&_避.阿德必*...*...*..**受净 &********るるるる&&***&&&&&***&&&&*る&*****&&る*** ல்லாம் பட்ட துனபத சிப்பி வாழ்நாளெ தின் விளைவு ஒரு முத்து. &&***** 灣,邊,x彎,.象& ** &******&**を& 必愛い*、*、***、*、*、*、***トシるい、き &&& &&&&を&を&&***&&&&*****&*****& றி ம்பல். 哆

  1. சுற்றிச் சுற் விளைவு ஒரு துளி சாம்

விட்டில் விளக்கைச் சு ஆடிக் களித்ததின் ● ●る。 57