பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/57

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


總 峻 4.ے مجھے .�ےs4 &ه .هSA.ه %ه ي؟ه. په ۶مه نيم هيدRبه هم هم میع همه عاع همه ها يم ... .چ. . چ. . چيـ . *! در خریعتر هاه چه ه を********** ●***** & &******●*********** *్మ స్థ స్థ © *: § & & ● * o る。

 ;

3. 3. ఉృe •: § பாலைவனத்தின் வழியே ஒடிய சிற்ருறு 3 * கடலை அ ைடயாது நடு வழியிலேயே ; & e * * 影 به عه 3. மண்ணுக்குள் மறைக் விடுவ போல 3 •Z• னணுககு மறைந்து விடுவது 3. ; என் வாழ்வு அதன் குறிக்கோளை யடையாது : : மறைந்துவிடலாகாது. 3. 3. அன்பனே, கித்யமாகிய பேரின்பக் ; so * o - - & : கடலில் அது கலந்திட வழி காட்டுவாய். * *్యe తః •3. •os る。 • $ o *• o & & o * అః o • ぶ。 & ! -4. f A s バレ * o مياه - مسیریان میگما مس بیا * 月癸 月 o & o * •

soo

o
  • & o * •o ** ** * る。 *** هیه 3. மி * - - o 
     : 55T 5তৈা 5b ஒளியைக் கண்டு மகிழ ஆசை 3. *్యతి -هي

•:- ெ - - யி p - - e e * •3. காண் ட வன் இடியின் முழக்கத்திற்கும் *** • - * * مه - o ** யாராக இருக்கவேண்டும். *్మ• * ఆe & తe & * o od .ξ« هیه o るゃるふふふるふ****る*********をふふふふふふゆふふふふふふ**るやふふふ* 59