பக்கம்:பட்டிப் பறவைகள்.pdf/66

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ふるやや**る必や*****るる*****ふふふふるふふふふるを***るるるるる ふふ3. * :e 3.

    • *; 3. & * 3. ふ ** so o: 3. 3. & 象 哆 * . . . . * 3. உண்மையைப் பேசுவதற்கு அச்சம் : 3. o 3. 3. தடையாக கிற்கிறது. 3. o & & • - * 3. உண்மையைப் பேச அஞ் சி ய வ ன் 3. ళ - * e o o o ; பொய்யைப் பேசிவிட்டு அதல்ை மிகப்பெரிய : o * - - & இ அசசததை அடைகிருன். 3. ** అ• & • 3. 3. 3. 3. & <e & •3. o wo 3. 3. * هیه * 3. 었 3. છુ る 3. - ros 3.

& t 3. 3. 3. 3. 3. § 3. 3. o 3. 3. * o - - * * § தேன் திருடும் வண்டு மலர் காயாகமாற 3. 3. 事 -> o & * மகரந்தப் பொடியிட்டு உதவுகிறது. 笼 & o - o o - _ 3. தேன் திருடும் மனிதன் புகையிட்டுத் 3. : தேனியை வதைக்கிருன். § * *><> 3. 3. o 登

  • ్య

o © ●、_● 事_● *_季 فيع حقيع عنه- عهم عه چ. يـ«چ. _مي పా..? & *...* 禽 غيفع عنهيس مع so, .o. 曼_● ***る●****ををふ************* &○○*や●*****る****** 68 3.