பக்கம்:பதிற்றுப்பத்து.pdf/340

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பதிற்றுப்பத்து தெளிவுரை. -

3.36

மலேயுறழ் யானை 69 வலம்பட விழுஉம் மாண்டனை பலவே 32 வள்ளியை யென்றலிற் மாமலை முழக்கின் 50 வாங்கிரு மருப்பிற் மாவாடிய புலன் 25 வாழ்கநின் வளனே மீன்வயினிற்ப 90 வான்மருப்பிற் ய்ாண்டுதலைப் பெயர 15 வானம் பொழுதொடு யாமுஞ் சேறுக 49 விழவு வீற்றிருந்த வயவர் வீழ 12 வீயா யாணர் வரைமருள் புணரி 11 வென்றுகலம் வலம்படு...வாய் 64 வையக மலர்ந்த

பதிகங்கள்

ஆராத் திருவின் இமைய வரம்பன்

நான்காம் பதிகம் மூன்ரும் பதிகம்

குட்டுவன் இரும்பொறை ஒன்பதாம் பதிகம்

குடக்கோ நெடுஞ்சேரல்

பொய்யில் செல்வ

மடியா வுள்ளம்

மன்னிய பெரும்புகழ்

வடவ ருட்கும்

ஆரும் பதிகம் எட்டாம் பதிகம் ஏழாம் பதிகம் இரண்டாம் பதிகம் ஐந்தாம் பழிகம்

78 54 66 37 80 89 56 36 53 88