பக்கம்:பெண்கள் விளையாடினால் என்ன ஆகும்.pdf/8

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆசிரியரின் பிற நூல்கள் விளையாட்டுத்துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி 15 00: விளையாட்டுக்களின் கதைகள் 1 5 OO. (மத்திய அரசு பரிசு பெற்ற நூல.) sՅ35, யாட்டுக்களின் வழி முறைகளும் வரலாறும் 1 1 CO (மத்திய அரசு பரிசு டெ ற்ற நூல்) ஒலிம்பிக் பந்தயத்தின் கதை 5 00: (மத்திய அரசு பரிசு பெற்ற நூல்) கிரிக்கெட் ஆட்டத்தின் கதை 4 50 விளையாட்டுகளுக்கு பெயர் வந்தது எப்படி ? 3 25 விளையாட்டு உலகில் வீரக் கதைகள் 3 Co. வழிகாட்டும் விளையாட்டு வீரர்கள் 3 25 சேரம் விளையாடுவது எப்படி ? 6 OO சதுரங்கம் விளையாடுவது எப்படி ? 4 OO . கால்பந்தாட்டம் 4 OO கைப்பந்தாட்டம் 4 OO கூடைப்பந்தாட்டம் 4 OG வளைகோல் பந்தாட்டம் 4 OO கிரிக்கெட் ஆட்டத்தில் கேள்வி பதில் 4 00 பூப்பந்தாட்டம் 5 OO மென்பந்தாட்டம் 63 OOவளையப்பந்தாட்டம் 2 50 விளையாட்டுக்களின் விதிகள் 1 4 00நீங்களும் ஒலிம்பிக் வீரராகலாம் 6 CO. ஒரு நூறு சிறு விளையாட்டுக்கள் 9 OO கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள் 6 5s). பொழுதுபோக்கு விளையாட்டுச்கள் 3 50 விளையாட்டு விருந்து - 5 OU) விளையாட்டு விழா நடத்துவது எப்படி ? 5 O O". விளையாட்டு அமுதம் 3 50 விளையாட்டு உலகம் 3 50 வி8ளயாட்டுச் சிந்தனைகள் - 3 OC). விளையாட்டுக்களில் விடிை வி ைவிடை 3 50.