பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-1.pdf/184

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

+ 168 முருகவேள் திருமுறை றெரிக்கும்பிறை யெனப்புண்படு மெனப்புன்கவி இருக்குஞ்சிலர் திருச்செந்திலை யுரைத்துய்ந்திட அரிக்குஞ்சதுர் மறைக்கும்பிர மனுக்குந்தெரி அடிச்செஞ்சடை முடிக்கொண்டிடு மரற்கும்புரி கிரிக்கும்பநன் முநிக்குங் க்ருபை வரிக்குங் குரு கிளைக்குந்திற லரக்கன்கிளை கெடக்கன் றிய 72. தொண்டு செய்ய துன்பங்கொனன் டங்க மெலிந்தற நொந்தன்பும் பண்பு மறந்தொளி துஞ்சும்பெண் சஞ்சல மென்பதி இன்பந்தந் தும்பர் தொழும்பத கஞ்சந்தந் தஞ்ச மெனும்படி 12 திருமுறை சிலபாடி அறியாரே, வரிதான. தவபாரக் LIMT6)IIT ழ்வே. பெருமாளே. (56) லனுகாதே. யென் றென்றுந் தொண்டு செயும்படி யருள்வாயே. நின்பங்கொன் றுங்குற மின்சர னங்கண்டுந் தஞ்ச மெனும்படி நின்றன்பின் றன்படி கும்பிடு மிளையோனே,