பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/1051

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

492 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை சிலைக்கை முப்புர நீறெழ வேதிரு வுளத்தி லற்பமெ ன்ாநினை தேசிகர் சிறக்க முத்தமி ழாலொரு பாவக மருள்பாலா. *திருக் கடப்பலர் சூடிய வார்குழல் றத்தி கற்புட் னேவிளை யாடியொர் 露 துருத்தியில் வாழ்முரு காசுரர் பெருமாளே. (1) திருவிழிமிழலை. (இதுகுற்றாலத்துக்குத் தெற்கு 6 மைல் மூவர்தேவாரமும் பெற்றது.) 851. முருகா என ஒத தனனா தனனா தனனா தனனா தணனா தனனா தனதான எருவாய் கருவாய் தனிலே யுருவா யிதுவே பயிராய் விளைவாகி. இவர்போ யவரா யவர்போ யிவரா யிதுவே தொடர்பாய் வெறிபோல, f ஒருதா யிருதாய் பலகோ டியதா யுடனே யவமா யழியாதே. ஒருகால் முருகா பரமா குமரா உயிர்கா வெனவோ தருள்தாராய்: # முருகா வெனவோர் தரமோ தடியார் முடிமே லினைதா ளருள்வோனே.

  • வள்ளியம்மைக்கும் கடப்பமலர் ப்ரீதி என்பது கடம்பு தொடை அரசி.வேடச் சிறிமி'

பாடல் 636 பாடல் 712-பக்கம் 142 கீழ்க்குறிப்பு. t எனக்குத்தா யாகியாள் என்னையிங் கிட்டுத் தனக்குத்தாய் நாடியே சென்றாள்.தனக்குத்தாய் ஆகியவளும் அதுவானால் தாய் தாய்க் கொண் டேகு மளித்திவ் வுலகு" - என்னும் நாலடியாரை நினைவூட்டுகின்றது مهاروی تig@

  1. முருகன் குமரன் குகனென்று மொழிந்

துருகுஞ் செயல்தந் துணர்வென் றருள்வாய்" என்றார் கந்தர் அநுபூதியிலும் (15),