பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/335

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

330 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை மலிநீ ரிழிச்சல்பெரு வயிறிளை கக்குகளை வருநீ ரடைப்பினுடன் வெகுகோடி, சிலைநோ ய்டைத்தவுடல் புவிமீ தெடுத்துழல்கை தளியா வெனக்குமினி முடியாதே. சிவமார் திருப்புகழை_எனுநா வினிற்புகழ சிவஞான சித்தி தனை யருள்வாயே: தொலையாத பத்தியுள் திருமால் களிக்கவொரு சுடர்வீசு சக்ரமதை யருள்ஞானtதுவர்.வேணி யப்பன்மிகு சிவகாமி കേജ്, சுகவாரி 4 சித்தனருள் முருகோனே: அலைசூரன் வெற்புமரி முகனானை வத்திரனொ ட்சுரா ரிறக்கவிடு மழல்வேலா. Xஅமுதா சனத்திகுற மடவாள் 0கரிப்பெனொடும் அருணாசலத்திலுறை பெருமாளே (74) 583. ஆண்டருள தனதன தானாதன தனதன தானாதன தனதன தானாதன தனதான விடுமத வேள்வாளியின் விசைபெறு **மாலாகல விழிகொடு வாபோவென வுரையாடும் விரகுட tiனுாறாயிர மனமுடை மாபாவிகள் ம்ருகமத கோலாகல முலைதோய, அடையவு மாசாபர வசமுறு கோமாளியை அவனியு மாகாசமும் வசைபேசும்.

  • திருமாலுக்குச் சிவபிரான் சக்கரம் தந்தது. பாட்டு 80-பக்கம் 188 - கீழ்க்குறிப்பு.

1 துவர் வேணி - (துவர் - பவளம்). பவளச்சடை - சம்பந்தர் -18-1; # சித்தன் - சிவபிரான் மதுரையில் எல்லாம் வல்ல சித்தராய்' விளையாடினார் - திருப்புகழ் 355 - பார்க்க பக்கம் 398. X அமுத அசனத்தி எனலுமாம்:- அமுதம்போல இனிய தேன். திணைமாவை உண்பவள்: அசனம் - உணவு. 0 களிப்பெண் - தெய்வயானையம்மை if முப்பதுகோடி மனத்தியர் - திருப்புகழ் 1190. 'பெண்ணெனப் படுவ கேண்மோ...ஒராயிரம் மனத்த வாகும்" சிந்தாமணி 1597 வஞ்சமே கோடி கோடிகள் நெஞ்சமே சேர மேவிய வன்கணார் - திருப்புகழ் 237, 實曹 ஆலகால ஆலகால்.