பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/661

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

102 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை சிகர தனகிரி குறமக ளினிதுற

  • சிலத நலமுறு சிலபல வசனமு.

திறைய அறைபயி லறுமுக நிறைதரு மருணித t சிரண புரணவி தரனவி சிரவண

  1. சரணு சரவண பவகுக சயனொளி

திரவ பரவதி சிரமறை முடிவுறு பொருணித அகர உகரதி மகரதி சிகரதி யகர அருளதி தெருளதி வலவல அரண முரணுறு மசுரர்கள் கெட அயில் விடுவோனே. அழகு மிலகிய புலமையு மகிமையும் வளமு முறைதிரு மயிலையி லதுதின மமரு மரகர வசுத அடியவர் பெருமாளே.(4) 696. மாதர்மீது மயக்கு அற தனதனண தான தந்த தனதனன தான தந்த தனதனண தான தநத தனதான இணையதில தாமி ரண்டு கயல்களென வேபு ரண்டு இருகுழையின் மீத டர்ந்து Фушоттур

  • சிலதன் ஏவல் செய்வோன் தோழன் - முருகன். (வள்ளி) வேளைக்காரன், வேடிச்சி காவலன்" ஆதலின் சிலதன்" எனப்பட்டார்.

f சிரவண புராண கேள்விக்குரிய பழையவனே (கடவுளே) எனலுமாம். T. \e. - இறைவன் - கந்தரந்தாதி - (காப்பு 2)