பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/759

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

200 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை கான மமர்குழ லரிவையர் சிலுகொடு காசி ண்ளவொரு தலையணு மனதினர் காம மிவர்சில கபடிகள் படிறுசொல் கலையாலுஞ்: சால மயல்கொடு புளகித கணதன பார முறவண முருகவிழ் மலரணை *சாயல் தணின்மிகு கலவியி லழிவுறும் அடியேனைச். சாதி குலமுறு படியினின் முழுகிய தாழ்வ தறஇடை தருவன வெளியுயர் தான் தடைவது தவமிக நினைவது தருவாயே வேலை தணில்விழி துயில்பவ ணரவணை வேயி னின்சயது நிரைதனி லருள்பவன் வீர துரகத # நரபதி வனிதையர் கரமீதே. x வேறு வடிவுகொ டுறிவெணெய் தயிரது வேடை கெடவமு தருளிய பொழுதினில் O வீசு கயிறுட னடிபடு சிறியவ னதிகோப

  • சாயல் - துயிலிடம் - (பிங்கலம்) 1 துரகதம் - குதிரை - கற்கி கற்கி அவதாரம் திருமாலின் தசாவதாரங்களில் இனி நிகழும் அவ தாரம் திருமால் குதிரை உருவாய் வந்து உலகில் நேர்மையை நிலைநிறுத்துவர்.
  1. நரன் - அருச்சுனன் ஞாலமுண்டவனுக் குயிரெனச் சிறந்தோன். நரனெனு நாமமும் படைத்தோன். பாரத அருச்சுனன் தவம் - 75 பதி குரு பிங்கலம்

x வேறுவடிவு: தொட்டிற் குழந்தையா யிருந்த போதிலும் உறி எட்டும்படியான அளவுக்குக் கையை நீட்டி வெண்ணெயைத் திருடி உண்ட வடிவினர் . 'நாரார் உறி யேற்றி நன்கமைய வைத்ததனை" தாரார் தடந்தோள்கள் உள்ளளவும் கைநீட்டி ஆராத வெண்ணெய் விழுங்கி ஓராதவன்போல் கிடந்தானை". இயற்பா சிறிய திருமடல் 31. o அளையது திருடியடிபடு சிறியவன் நெடியவன் திருப்புகழ் 132; கோகுலத்தில் உள்ள இடையர் மனைகளிலெல்லாம் சென்று பால் தயிர். வெண்ணெய் இவைகளைத்திருடி உண்ண இடைச்சிகள் முறையிட யசோதை கண்ண்னை வயிற்றில் கயிற்றினாற் கட்டி உரலொடு பிணித்து வைத்தாள் - என்பது வரலாறு. - திருப்புகழ் 231-பக்கம் 78 கீழ்க்குறிப்பு