பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-2.pdf/991

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

432 முருகவேள் திருமுறை 17ஆம் திருமுறை தழுவியது ராகமும்வி ளைத்துமா யாக்கை தனையுமரு நாளையும வத்திலே போக்கு தலையறிவி லேன்ைநெறி நிற்க நீ "தீrைத H தரவேணும்: t அலகில் தமி ழாலுயர்ச மர்த்தனே போற்றி

  1. அருண்ைநகர் கோபுரவி ருப்பனே போற்றி , அடல்மயில் ந டாவியப்ரி யத்தனே போற்றி அவதான.

அறுமுகசு வாமியெனும் அத்தனே போற்றி : Xஅகிலதல மோடிவரு நிர்த்தனே போற்றி Oஅருணகிரி நாதன்னும் அப்பனே போற்றி அசுரேசர் ,

  • திட்சை-நயன தீட்சை, பரிச தீட்சை, மானச திட்சை, வாசக

திட்சை, சாத்திர யோகதீட்சை, ஒளத்திரி தீட்சை என ஏழுவகைப்படும். (1) நயன திட்சை-சிடனைக் குரு தனது அருட்பார்வையால் ஞானம் உண்டாகும்படிச் செய்வது: (2) பரிச திட்சை - தன் பரிசத்தால் குரு சீடனுக்கு ஞானம் உண்டாக்குதல் (3) மானச திட்சை - சீடனது மனத்துள் யோக சத்தியால் குரு பிர வேசித்து அவனுக்குச் சுத்தி செய்வித்தல் (4) வாசக திட்சை-பஞ்சாக்ஷரத்தைப் பதினொரு மந்திரங்களுடன் உச்சரிக்கும் முறையைக் குரு சீடனுக்கு உபதேசித்தல். (5) சாத்திர திட்சை-சிவாகம தத்துவங்களை ஆசிரியன் மாணவனுக்கு உபதேசிப்பது (சைவாகமாதி சிவ சாத்திரப் பொருளைப் போதித்தல்): (6) யோக திட்சை யோக மார்க்கத்தால் குரு சீடனது உடலுட் பிரவேசித்து அவனது ஆன்மாவைக் கிரகித்துச் சிவன் திருவடியிற் சேர்ப்பித்தல். (நிராதார யோகத்தை அப்பியாசம் பண்ணுவிக்கை எனவும் கூறப்படும். நிராதாரயோகம் என்பது.ஆத்மா தற்போதம் இழந்து பற்றற நிற்கும் நிலை): (7) ஒளத்திரி திட்சைஓமம் முதலிய கிரியைகள் செய்து குரு சீடனுக்கு ஞானம் ஊட்டுதல். இது கிரியாவதி, ஞானவதி என இருவகைப்படும்; கிரியாவதி - குண்ட மண்டலாதிகளையும் வேதிகளையும் புறத்தே அமைத்து ஆகமத்திற் கூறியபடி செய்யும் திட்சை வகை, ஞானவதி வேண்டும் சாதனங்களையும் கிரியைகளையும் குரு தனது பாவனையாற் செய்துகொள்ளும் தீட்சை வகை. (தொடர்ச்சி-பக்கம் 433 பார்க்க)