உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/79

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

| / திருப்புக| ம ய ابتدا (பொற்பா) அழகா (பற்றாக்கை) அம்புத் திரள் க. 'ருங் கயிற்றினின்று (மன்மதன்) புது மலர்கள் தனது பு ை பானங்களை(பெட்டு) பெட்டென்று விரைவாக (ரய்) எய்ப் பிரயோகிக்க - பாற்பட்டு - அந்த அம்புகளால் காம வசத்தின் பாற்பட்டு - காம இச்சை கொண்டு. (உயரிய) பெருமை பொருந்திய (உனது) பொற்ற்ோளில் - அழகிய தோளில் (என்னை அன்ைத்து கிருண்ப் புரிவாய்ாக என்று (வள்ளியிடம் கூறி) மாலாய் ஆன்ச பூண்டவனாய் - --

  1. - பறவைகளைக் (கானத்து) தினைக் காட்டில் (ஒச்சி) ஒட்டி(கிரி மிச்ை) மலை மீது, (பச்சேன்ல்) பசிய தினைப் புனத்தைக் தாத்துத் திரிந்த அழகிய பூவை போல்வாளாகிய (நாகன வாய்ப் புள் போன்ற) வள்ளியின் பேச்சுக்கு உருகிய பெ s

(கழலிணை பெறுவேனோ) 1022. சிறிய தமது (ஆயக் கூட்டத் தெளிவையர்) ಲ್ಲಿ; கூட்டத்துடனே உள்ள மர்தர்களின் (வித்தார்ச் சூழ்ச்சி) Q/T&MT தந்திரங்களைக் கொண்டதும், கயல்மீன் ಗ್ಬಣ್ಣதுமான கண்ணைச் சற்று (ஏறப்பார்த்து) _கொஞ்சம் க்கிப் பார்த்து - (அத்தகைய) பார்வை 醬 சில jo" - சில வ்ேலைகளைக் (ஏவி) கட்டளையிட்டு - சில் தாபத்து ஆக்கை அற்பமான விரக தாபம் - காம தாகம் கொண்ட (இந்த உடலை (விற்று) பொருள் ఢా பொருளைச் சம்பாதித்து (தம்மிடம் வந்தவ்ர்களுக்கு காமப் பித்தை ஏற்றிக் கூப்பிட்டவர்களாகிய வேசையர்களுக்கு (பரிசு எட்டாமல்) கொடுக்க வேண்டிய கொடைப் பொருள் கிட்டாமையால் (துார்த்தத்து அலை படு) துன்மார்க்க (நெறியில்) அலைபடுகின்ற (சிறு கால்ை) இளம் பருவத்தில். (உற்றார்) - நெருங்கிய சுற்றத்தார் ன்பர் ஆயினோர்க்கும், பெற்றார்க்கு (தாய் தந்தையர்க்கும்) பெரிதொரு பற்றாப் - மிக் அன்புக்கு இடமானவனாய் - அப்பூட்டுக் கயிறு-கொடு - (அந்த உற்றார் ப்ெற்றோர்களின்) :"" கயிற்றினாற் கட்டுண்டு, (உச்சாயத்து) உயர்ந்த நிலையிலே இந்த உடல் கொண்டு செய்ய வேண்டிய தொழில்க்ளிலே ஈடாகி அலைந்து o சிறு காலை - இளம் பருவம் சிறு காலையே. தோட் கோப்புக் கொள்ளார்' - நாலடி - 328 கொன்றையினானடிக்கே சிறு காலை ஏத்து மினோ' - சம்பந்தர் 3-103-சி (தொடர்ச்சி பக்கம் 72)