உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:முருகவேள் பன்னிரு திருமுறை-3.pdf/92

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

84 முருகவேள் திருமுறை (7- திருமுறை சொர்க்க தனதளவி நோதக் கார "முத்தி விதரணவு தாரக் கார சுத்த மறவர்மகள் வேளைக் காரப் பெருமாளே (32) 1027. ஞான உணர்வு பெற தானதன தத்த தானதன தத்த தானதன ததத தனதான Tேடுமல ருற்ற ல்மத னுய்க்கு மேவதுப க்கும் விழியாலே. ஏதையும் மிக்கு மாதர்தம யக்கி 'ని மெத்த மருளாகி, நாடுநகர் க்க விடுதன மக்கள் நாரியர்கள் சுற்ற் மிவைபேனா. ஞானவுணர் வற்று. நாtனெழுபி றப்பும் நாடிநர திே: ിഗുസrശേt; ஆடுமர வத்தை யோடியுடல் கொத்தி யாடுமொரு பச்சை மயில்வீரா. ஆரணமு னிர்க்கு மோனகவி டத்தில்

  1. ஆருமுய 器 முருகோனே: வேடுவர்பு - னத்தில் தி த ணத்தில்

மேவியகு றத் LINNo...T(vor"...ITTATமேலசுர ரிட்ட தேவர்சிறை வெட்டி மீளவிடு 嵩 பெருமாளே (33) 1028. திருவடியைப் பெற தானதன தத்த தானதன தத்த தானதன தத்த தனதான சீதமலம் வெப்பு வாதமிகு பித்த மானபிணி சுற் யுடது.ாடே முத்திக்கு வித்தாய் முளைத்த தணிகாசலனே' திருத்தணிகை நாற்பா அலங்கல் 1 முத்தித் தடங்கரை விடுப்பவன் - முத்து பிள்ளை அம்புலி 9 f எழு பிறப்பு - பாடல் 743-பக்கம் 218 பாடல் 668 பக்கம் 34 கீழ்க்குறிப்பு * சேவலங் கொடியோன் காப்ப ஏம வைகல் எய்தின்றால் உலகே. குறுந்தொகை - கடவுள் வாழ்த்து.