பக்கம்:வானொலியில் விளையாட்டுகள்.pdf/9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


ஆசிரியரின் பிற நூல்கள் ■ * = =## விளையாட்டுத்துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி 5 OO விளையாட்டுக்களின் கதைகள் - 1 5 OO (மத்திய அரசு பரிசு பெற்ற நூல்) விளையாட்டுக்களின் வழி முறைகளும் வரலாறும் A OO (மத்திய அரசு பரி சு பெற்ற நூல்) ஒலிம்பிக் பந்தயத்தின் கதை බි 00 (மத்திய அரசு பரிசு பெற்ற நூல்) OO . கிரிக்கெட் ஆட்டத்தின் கதை 4 5 () விளையாட்டுகளுக்கு பெயர் வந்தது எப்படி ? 3 () O. விளையாட்டு உலகில் வீரக் கதைகள் $3 OO வழி காட்டும் விளையாட்டு வீரர்கள் リ 25 கேரம் விளையாடுவது எப்படி ? 6 (JO சதுரங்கம் விளையாடுவது எப்படி ? 4 UC கால்பந்தாட்டம் < 0 O கைப்பந்தாட்டம் 4 OO கூடைப்பந்தாட்டம் 4 (, O வளைகோல பந்தாட்ட ம் 4 () கிரிக்கெட் ஆட்டத்தின் கேள்வி பதில் 4 OO பூப்பந்த ட்டம் * 岔 00 மென் பந்தாட்டம் 6 () () வளையப்பந்த டம் 3 5 「} வி8ளயாட்டுக்களின் விதிகள் - # 4 நீங்களும் ஒலிம்பிக் வீரராகலாம் 6 ( O ஒரு நூறு சி விளேய ட்டுக்கள் § 5 O கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள் 4 00 பொழுது போக்கு விளையாட்டுக்கள் 3 £ 0 விளையாட்டு விருந்து 5 : O. விளையாட்டு விழா நடத்துவது எப்படி? இ () () விளையாட்டு அ , தம் 3 5 வி: யாட்டு உலகம் 3 5 * விளையாட்டுச் சிந்த8னகள் 3 OO விளயாட்டுகளில் விடிை விளு விடை 3 50 விளையாட்டுத் துறையில் செல்லும் பொருளும் ○ 50 விளையாட்டு உலகில் சுவையான சம்பவங்கள் È () O வாழ்க்கைப் பந்தயம் 6 OO பாது காப்புக் கல்வி & 5 சிந்தனைச் சுறறுலா 4 50