பக்கம்:விளையாட்டு உலகம்.pdf/7

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கத்தை மெய்ப்பு பார்க்க தேவை இல்லை


7 உடலழகுப் பயிற்சி பற்றிய நூல்கள் 27. நீங்களும் உடலழகு பெறலாம் 3 50 28. பெண்களும் பேரழகு பெறலாம் 4 00 29. உடலழகுப் பயிற்சி முறைகள் 3 25 30. பயன் தரும் யோகாசனப் பயிற்சிகள் 5 00 31. தொந்தியைக் குறைக்க சுலபமான வழிகள் 2 25 32. எதற்காக உடற்பயிற்சி செய்கிருேம் 2 00 பொழுதுபோக்கு சிறு விளையாட்டுக்கள் (Minor Games) 33. கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டு க்கள் 4 00 34. ஒரு நூறு சிறு விளையாட்டுக்கள் 5 50 35. General krowledge in sports & Games 1 25 கதை கவிதை நாடக நூல்கள் 36. நல்ல நாடகங்கள் (நாடகம்) 2 25. 37. செங்கரும்பு (கவிதை) 2 00 38. நல்ல கதைகள் (பாகம் 1) 1 50 39. நல்ல கதைகள் (பாகம் 2) 1 5040. நல்ல கதைகள் (பாகம் 2) 1 50 41. மாணவர்க்கேற்ற மேடை நாடகங்கள் 5 00s. கட்டாய உடற்கல்விப் பாடத்திட்டத்திற் கேற்ப எழுதப்பட்ட உடற்கல்விப் பாடநூல்கள் மாணவர்களுக்குரிய தமிழ் நூல்கள் 42. உடற்கல் விப் பாடநூல் 6ம் வகுப்பு 1 50° 43. உடற்கல்விப் பாடநூல் 7ம் வகுப்பு 1 50 44. உடற்கல்விப் பாடநூல் 8ம் வகுப்பு 1 50 45. உடற்கல்விப் பாடநூல் 9ம் வகுப்பு 1 500 46. உடற்கல்விப் பாடநூல் 10ம் வகுப்பு 1 50.