மீடியாவிக்கி:Gadgets-definition

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

browsing-gadgets

 • Navigation_popups[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.user,mediawiki.util]|popups.js|navpop.css

editing-gadgets

 • charinsert[ResourceLoader|default]|charinsert.js
 • charinsert-core[ResourceLoader|hidden|rights=hidden|dependencies=jquery.textSelection,mediawiki.toolbar,user]|charinsert-core.js|charinsert-core.css
 • HotCat[ResourceLoader|rights=edit,purge]|HotCat.js
 • TemplatePreloader[ResourceLoader]|TemplatePreloader.js
 • altindex[ResourceLoader]|altindex.js
 • Fill_Index[ResourceLoader]|Fill_Index.js
 • wikilove[ResourceLoader]|wikilove2.js|wikilove2.css
 • ocr[ResourceLoader]|ocr.js
 • GoogleOCR[ResourceLoader]|GoogleOCR.js
 • GoogleOCR-Indic-TechCom[ResourceLoader|default]|GoogleOCR-Indic-TechCom.js
 • autocomplete[ResourceLoader]|autocomplete.js
 • ContrastReducer[ResourceLoader]|ContrastReducer.js
 • wikEd[ResourceLoader|dependencies=jquery.textSelection]|wikEd.js
 • button-center[ResourceLoader|dependencies=ext.wikiEditor|default]|button-center.js
 • NopInserter[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|NopInserter.js
 • Cropimage[ResourceLoader]|Cropimage.js

appearance

 • edittop[ResourceLoader|dependencies=user.options]|edittop.js
 • OldDiff[ResourceLoader]|OldDiff.css

interface-gadgets

 • dynamicLayoutOverrides[ResourceLoader|default]|dynamicLayoutOverrides.js
 • UTCLiveClock[ResourceLoader]|UTCLiveClock.js
 • SocialMedia[ResourceLoader|default]|SocialMedia.js
 • stockText[ResourceLoader|skin=vector, monobook|default|type=general|dependencies=jquery.cookie]|stockText.js|stockText.css
 • hideside[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|hideside.js
 • FloatingTemplates[ResourceLoader]|FloatingTemplates.js
 • Floatingbutton[ResourceLoader]|Floatingbutton.js
 • preload-prp-page-image[ResourceLoader]|preload-prp-page-image.js
 • bookreader[ResourceLoader|default]|bookreader.js

பீட்டா கருவிகள்

 • dictLookup[ResourceLoader]|dictLookup.js
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=மீடியாவிக்கி:Gadgets-definition&oldid=1246125" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது