வஜ்ரசத்துவ நூறெழுத்து மந்திரம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

ஓம் வஜ்ரசத்த்வ சமயம் அனுபாலய வஜ்ரசத்த்வேனபடிஷ்ட

திருதோ மே பவ சுதோஷ்யோ மே பவ சுபோஷ்யோ மே பவ அனுரக்தோ மே பவ

சர்வ சித்திம் மே ப்ரயச்ச சர்வகர்மசு ச மே சித்தம் ஷ்ரேய: குரு ஹூம்

ஹ ஹ ஹ ஹ ஹோம்

பகவன் சர்வததாகதவஜ்ர மா மே முஞ்ச

வஜ்ரி பவ மஹாசமயசத்த்வாய ஆ: ஹூம் பட்


பொருள்: