விக்கிமூலம்:Proofread of the Month/Coding

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

Index:Woman of the Century.djvu


{{#switch: {{#expr:(({{CURRENTHOUR}}/3 round 0)+ {{CURRENTDOW}}) mod 8}}
| 1 = 
| 2 = Popular Science Monthly Volume 18
| 3 = 
| 4 = 
| 5 = 
| 6 = 
| 7 = 
| #default = Woman of the Century
}}