அட்டவணை பேச்சு:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பத்தி[தொகு]

பகுப்பு:தானியங்கி பத்தி சீராக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டன--Info-farmerBot (பேச்சு) 14:07, 2 மே 2018 (UTC)[பதில் அளி]

1000 எண்ணுன்மிகள் (bytes) உள்ள பக்கங்கள்[தொகு]


 1. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/3 ⇐⇒ 270 எண்ணுன்மிகள்
 2. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/4 ⇐⇒ 805 எண்ணுன்மிகள்
 3. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/33 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 4. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/34 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 5. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/39 ⇐⇒ 62 எண்ணுன்மிகள்
 6. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/44 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 7. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/49 ⇐⇒ 98 எண்ணுன்மிகள்
 8. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/54 ⇐⇒ 54 எண்ணுன்மிகள்
 9. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/59 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 10. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/64 ⇐⇒ 322 எண்ணுன்மிகள்
 11. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/69 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 12. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/74 ⇐⇒ 149 எண்ணுன்மிகள்
 13. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/79 ⇐⇒ 0 எண்ணுன்மிகள்
 14. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/84 ⇐⇒ 404 எண்ணுன்மிகள்
 15. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/89 ⇐⇒ 120 எண்ணுன்மிகள்
 16. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/94 ⇐⇒ 123 எண்ணுன்மிகள்
 17. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/99 ⇐⇒ 86 எண்ணுன்மிகள்
 18. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/104 ⇐⇒ 89 எண்ணுன்மிகள்
 19. பக்கம்:உமர் கயாம் வாழ்வும் இலக்கியமும்.pdf/108 ⇐⇒ 364 எண்ணுன்மிகள்

மேற்கண்டப் பக்கங்களை முதலில் மேம்படுத்தக் கோருகிறேன். ஏனெனில், இவற்றில் பலவகை விக்கிநுட்பங்கள் தேவைப்படுகின்றன. பிறகு, புதியவர்களும் மற்றப் பக்கங்களைச் செய்வது எளிதாகும்.--தகவலுழவன் (பேச்சு). 09:02, 11 ஏப்ரல் 2021 (UTC)[பதில் அளி]