அபிதான சிந்தாமணி/முன்னுரை

விக்கிமூலம் இலிருந்து
Jump to navigation Jump to search
  1. வழிமாற்று அபிதான சிந்தாமணி/இரண்டாம் பதிப்பின் முன்னுரை