உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

அபிதான சிந்தாமணி

விக்கிமூலம் இலிருந்து

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


அபிதான
சிந்தாமணி


ஆ. சிங்காரவேலு முதலியார்


ABITHANA
CHINTAMANI

THE ENCYCLOPEDIA OF TAMIL LITERATURE


A. SINGARAVELU MUDALIARதிருத்தியது
ஆ. சிவப்பிரகாச முதலியார்ASIAN EDUCATIONAL SERVICES
NEW DELHI ★ MADRAS ★ 2002

ASIAN EDUCATIONAL SERVICES

 • 31, HAUZ KHAS VILLAGE, NEW DELHI - 110016
  Tel: 6560187, 6568594 Fax : 011-6494946, 6855499
  e-mail: asianeds@nda.vsnl.net.in


 • 5, SRIPURAM FIRST STREET, MADRAS - 600 014
  Tel : 8115040 Fax : 8111291
  e-mail: asianeds@md3.vsnl.net.in

www.asianeds.com

 


Price: Rs. 465 (Special Popular Edition for Tamil Nadu Only)
First Published: Madras, 3rd edn. 1934
First AES Reprint: New Delhi, 1981
ISBN:81-206-0007-X


Published by J. Jetley
for ASIAN EDUCATIONAL SERVICES
31, Hauz Khas Village, New Delhi - 110 016
Processed by Gautam Jetley
for AES Publications Pvt. Ltd., New Delhi-110 016
Printed at Shubham Offset Press, DELHI - 110 032


பொருளடக்கம்

விஷயம்‌ பக்கம் விஷயம்‌ பக்கம்
அகோபிலமடம்‌ 1603 சைவ மடங்கள் 1602
அணு வம்சம் 1599 சைவ ஆதீன மடங்கள் 1604
அதர்வணவேத பரம்பரை 1601 சோழ வம்சம் 1609
அநுபந்தம் 1569 சௌஹாண அரசர் 1624
அபிதான சிந்தாமணி 1 தருமபுர ஆதீனம் 1605
அமிருதாதி யோகங்கள் 1582 திருவாடுதுறை மடாதீனம் 1604
அம்சோற்பத்தி 1589 திவ்யபிரபந்த வியாக்கியான
அறுபத்து மூவர் திருநக்ஷத்திரம் 1567 பரம்பரை 1603
ஆகந்தாதி யோகம் 1584 திருத்துறையூர்ச் சிவப்பிரகாச
ஆந்திர வம்சம் 1623 சுவாமிகள் மடம் 1608
ஆழ்வாராதிகள் திருநக்ஷத்திரம் 1568 தென்கலை வானமாமலை மடம் 1603
ஆரியர் காலத்துத் தென்னாசாரிய சம்பிரதாய குரு
தேசங்கள் 1632 பரம்பரை 1603
இருக்குவேத பரம்பரை 1601 தேவார வைப்புத்தலங்கள் 1565
இருடிகளின் பரம்பரை 1592 தொகை 1574
இலங்கை 1630 தொண்டைமண்டலம் 1629
எசுர்வேத பரம்பரை 1601 நாயக வம்சம் 1626
ஓரங்கல் கணபதிராஜ வம்சம் 1625 பஞ்சபக்ஷி 1586
கங்க வமிசாவளி 1625 பாகாலசுவாமி மடம் 1603
காகதீய வம்சம் 1625 பரத வம்சம் 1600
காச்மீர ராஜ்யம் 1627 பல்லவர் 1617
காண்வ வம்சம் 1622 பாண்டிய வம்ச பரம்பரை 1613
காதி வம்சம் 1599 பார்மார வம்சம் 1624
கார்வார் வம்சம் 1624 புராண பரம்பரை 1602
குறும்பரசர் 1621 புலத்தியர் மரபு 1595
கீழைச் சாளுக்கியர் 1620 மகத வம்சம் 1622
கூர்ஜர ராஜ்யம் 1624 மத்வ மடங்கள் 1604
கொங்கர் 1621 மத்வசாரிய பரம்பரை 1603
சங்கராசாரியர் மடம் 1604 முன்னுரை முதலியன IiI
சந்திர வம்சம் 1598 முனித்திரய சாம்பிரதாயம் 1603
சாதிப் பட்டப்பெயர்கள் 1590 மேற்குச் சாளுக்கியர் 1620
சாத்ததன்வா மரபு 1599 யது வம்சம் 1600
சாமவேத பரம்பரை 1601 யயாதி வம்சம் 1599
சாளுக்கியர் வம்சம் 1619 ரகஸ்ய கிரந்த பரம்பரை 1603
சிவக்ஷேத்ரம் 1531 விஜயநகர வம்சம் 1626
கங்க வம்சம் 1622 விருஷ்ணி வம்சம் 1601
சுத்தசைவ ஆதீனங்கள் 1609 விஷ்ணுத்தவ மான்மியம் 1558
சுவாயம்புமனு சந்ததி 1598 வேங்கி தேசம் 1625
சூரிய வம்சம் 1696 வைஷ்ணவ குருபரம்பரை 1602
சேதுபதிகள் 1628 ஹேஹவ வம்சம் 1599
சேர ராஜ பரம்பரை 1617 ஸ்ரீபாஷ்ய பரம்பரை 1603
 • உள்ளடக்கம்
 1. இரண்டாம் பதிப்பின் முன்னுரை
 2. INTRODUCTION
 3. PREFACE TO THE FIRST EDITION
 4. முதற்பதிப்பின் முகவுரை

உள்தலைப்புப் பட்டியல்[தொகு]

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=அபிதான_சிந்தாமணி&oldid=1526458" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது