அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் உதிர்த்த முத்துக்கள்/அவருக்கே புரியாத மர்மம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

(98) வருக்கே புரியாத ர்மம்வானொலியைக் கண்டுபிடித்த மார்க்கோனி தம்முடைய ஆய்வுக் கூடத்திலே, நண்பர் ஒருவருடன் வானொலியின் நுட்பங்களைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருந்தார். பேச்சில், வானொலியின் மிக நுட்பமான விஷயங்கள் யாவும் கூறப்பட்டன.

வெகு நேரத்துக்குப் பிறகு, மார்க்கோனியும் அவருடைய நண்பரும் வீட்டுக்குப் புறப்படத் தயாரானார்கள்.

மார்க்கோனி ஆய்வுக் கூடத்திலிருந்து புறப்படும் முன், ஒரு முறை திரும்பிப் பார்த்தார். பிறகு, "என் வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியை இந்த வானொலியைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதிலேயே கழித்திருக்கிறேன். ஆனால், அதைப் பற்றி இன்னும் சில எனக்குப் புரியவே இல்லை” என்றார் மார்க்கோனி.

நண்பர் மிகுந்த வியப்போடு, "வானொலியின் விஷயங்களை இன்னும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வில்லையா? அப்படி புரியாதது என்ன?” என்று கேட்டார்.

“வானொலி ஏன் வேலை செய்கிறது என்பது தான்!” என்றார் மார்க்கோனி.