அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் உதிர்த்த முத்துக்கள்/புத்தகம் எழுதத் தகுதி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

(97) புத்தகம் ழுதத் குதிதான் எழுத்தாளராகி, புத்தகம் எழுத வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டான் இளைஞன் ஒருவன்.

மிகவும் உற்சாகத்தோடு, புகழ்பெற்ற பத்திரிகை அதிபர் நார்த் கிளிப்பிடம் சென்று, -

"ஆரம்ப நூலாசிரியனுக்கு வேண்டிய முக்கியமான தகுதி என்னவென்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?” என்று கேட்டான்.

அவர் மிகவும் அமைதியாக,

"கொஞ்சம் பசி வேண்டும்!" என்றார்