அயல்நாட்டு அறிஞர்கள் உதிர்த்த முத்துக்கள்/பேசுவதில் என்ன பயன்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

(34) பேசுவதில் ன்ன யன்


விமானத்தை முதன் முதல் தயாரித்துப் பறந்த ரைட் சகோதரர்களுள் மூத்தவரான ஆர்வில் ரைட்டுக்கு ஒரு விருந்து அளிக்கப்ப்பட்டது. -

அந்த விருந்துக்கு வந்திருந்த ஒருவர், “முதலில் பறந்தவர் பேராசிரியர் லாங்லி என்பவர்தான், நீங்கள் அல்ல என்று ஒருவர் கூறுகிறாரே! அதை நீங்கள் கம்மா விடக்கூடாது, பதில் சொல்ல வேண்டும்; நீங்கள் பேசாம்ல் இருந்து விடுகிறீர்களே. உங்களை விளம்பரம் செய்து கொள்வதில்லை. பேசுங்கள். பலமாக அடித்துப் பேசுங்கள்” என்று வற்புறுத்தினார்.

“நண்பரே, உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? பறவைகளைப் பாருங்கள்! அவற்றினுள் கிளிதான் பேச்சிலே சிறந்தது. ஆனால், பறப்பதிலே தாழ்ந்தது” என்றார் ஆர்வில் ரைட்

அதிகம் பேசுபவர்கள் செயல்படுவதில்லை.