அறிவுக்கு உணவு/அபாயம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

அபாயம்

அபாயம் வரும் என்று அஞ்சிச் சிலர் உபாயம் தேடுவது உண்டு. உபாயம் தேடும் வழியிலேயே அபாயம் வருவதும் உண்டு.