அறிவுக்கு உணவு/அறிவில்லை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பொன்மொழி

ஏமாறுபவர் இல்லாவிடில், ஏமாற்றுபவர் இல்லை

கோள் கேட்பவர் இல்லாவிடில், கோள் சொல்லுபவர் இல்லை.

ஊன் தின்பவர் இல்லாவிடில், உயிர் கொல்வோர் இல்லை.

அறிவற்றோர் இல்லாவிடில், அறிவுடையோர் இல்லை.