அறிவுக்கு உணவு/குறை கூறுதல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

குறை கூறுதல்

ஒருவன் எவ்வளவு உயர்ந்த குணம் உடையவனாய் இருந் தாலும், பிறரைக் குறைகூறும் குணம் ஒன்று இருக்குமானால், அவன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே இறந்தவனாய் விடுவான்.