அறிவுக்கு உணவு/நலமும் திதும்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

நலமும் தீதும்

தாழ்ந்தவர்களை உணர்த்த எண்ணுவது உனக்கும் நல்லது. பிறர்க்கும் நல்லது. உயர்ந்தவர்களைத் தாழ்த்த எண்ணுவது உனக்கும் தீது, உலகுக்கும் தீது.