அறிவுக்கு உணவு/நாட்டை அழிக்கும் அறுவர்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

நாட்டை அழிக்கும் அறுவர்
நாணயமில்லாத வியாபாரி

நேர்மையில்லாத அரசியல்வாதி
ஒழுக்கமில்லாத சீர்திருத்தவாதி
உண்மையில்லாத எழுத்தாளி கொள்கையில்லாத பேச்சாளி

அறிவில்லாத படிப்பாளி

ஆகிய அறுவரும் நாட்டை அரித்துத் துன்புறுத்தும் நல்ல செல்லுப் பூச்சிகளாம்.