அறிவுக்கு உணவு/பகுத்தறிவுள்ள மக்களுக்கு

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

பகுத்தறிவுள்ள மக்களுக்கு

எறும்பின் சுறுசுறுப்பும், எருதின் உழைப்பும்,
நரியின் தந்திரமும், நாயின் விசுவாசமும்,
கழுதையின் பொறுமையும், காகத்தின் கூட்டுறவும்
புலியின் வீரமும், புறாவின் ஒழுக்கமும்,
சிங்கத்தின் நடையும், யானையின் அறிவும்,
மானின் வாழ்வும், மக்களுக்குத் தேவை.