அறிவுக்கு உணவு/போற்றலும் தூற்றலும்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

போற்றலும் தூற்றலும்

உயிரோடிருக்கும் பொழுது துாற்றிக்கொண்டிருந்து, இறந்த பிறகு போற்றிப் புகழ்கின்ற கொடுஞ்செயலை இந்தியாவிலேதான் அதிகமாகக் காணலாம்.