அறிவுக்கு உணவு/மதிப்பிடுதல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மதிப்பிடுதல்

முளையிலிருந்து விளைவை மதிப்பிடுதல் போல, செயலிலிருந் தும் விளைவை மதிப்பிடலாம்.