அறிவுக்கு உணவு/வலுவற்றவை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

வலுவற்றவை

அடிப்படையின்மீது எழும்பாத சுவரும் அனுபவத்தின் மீது எழும்பாத ஆலோசனையும் வலுவற்றவை.