அறிவுக்கு உணவு/மாறுதல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மாறுதல்

மனிதர் விலங்காக மாற ஆசைப்பட்டாலும் படலாம். ஆனால், அது நாயாக, நரியாக, கழுதையாக, குரங்காக மாறுவதாயிராமல், யானையாக மாறுவதாயிருக்க வேண்டும்.