அறிவுக்கு உணவு/வைக்குமிடம்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

வைக்குமிடம்

வைரத்தை இரும்புப் பெட்டியில் வை. நம்பிக்கையை யோக்கியனிடத்தில் வை. இன்றேல், ஏமாற நேரிடும்!