உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆசிரியர்:அ. குமாரசாமிப் புலவர்

விக்கிமூலம் இலிருந்து
அ. குமாரசாமிப் புலவர்
(1854–1922)
சுண்ணாகம் அ. குமாரசுவாமிப் புலவர் (ஜனவரி 18, 1854 - மார்ச்சு 23, 1922, சுண்ணாகம், யாழ்ப்பாணம்) இலங்கையைச் சேர்ந்த புலவர் ஆவார்.
அ. குமாரசாமிப் புலவர்

படைப்புகள்[தொகு]


ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும், பதிப்புரிமைக்கு உட்படக் கூடியக் காலம் ஆசிரியரின் வாழ் நாளுக்குப் பின் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாதவாறுள்ள நாடுகளிலும், இப்படைப்பின் பதிப்புரிமைக் காலம் கடந்து விட்டதால் இப்படைப்பு பொது உரிமைப் பரப்பிலுள்ளது.

 


Public domain
Public domain
This work is in the public domain in Sri Lanka (details). This is because the work falls in one of the following categories defined in the Sri Lanka's Intellectual Property Act, No. 36 of 2003:
  1. Sri Lankan folklore: Perpetual copyright. Permission to make any work derived from folklore must be sought from the Minister in charge of the subject of Culture. This right is claimed worldwide. Works falling in this category are considered unfree on Commons and are not allowed.
  2. Official text of a legislative, administrative or legal nature: No copyright.
  3. Audiovisual work: 70 years from the date on which the work was first published, or, if unpublished, 70 years from the making of the work.
  4. Anonymous works: 70 years from the date on which the work was first published.
  5. Applied art: 25 years from the date of the making of the work.
  6. Any other type of work: 70 years after death of author, or in the case of works of joint authorship, 70 years after the death of the last surviving author.

English | +/−